15.5.2015
Vi kommer att uppdatera våra servrar 31.7.2015 med den senaste versionen av PHP, d.v.s. version 5.6. Tidigare har vi kört 5.3 som nu börjar bli utdaterat då inga nya uppdateringar (inkl. säkerhetsuppdateringar) längre erbjuds. Ni som använder PHP script bör försäkra er om att ni har era script uppdaterade och att de stöder version 5.6.

Vi kommer dock att i fortsättningen också erbjuda version 5.3 i ett år framöver för de kunder som behöver tid för att uppdatera sina script. Vänligen kontakta oss om ni behöver version 5.3.

Du kan läsa mera om PHP version 5.6 här:
http://php.net/manual/en/migration56.new-features.php
http://php.net/manual/en/migration56.php

Vi byter även modul för PHP från att den tidigare körts som CGI till PHP-FPM vilket bidrar till ökad stabilitet och prestanda. Det här innebär dock ingen påverkan på nuvarande script förutom att s.k. ”php_flag” inte längre går att använda i .htaccess filer.