Sebbex Ab Oy har mångårig erfarenhet av frågor gällande .fi domänen, innefattande registrering, förnyelser och konsultation i internationella sammanhang.

Sebbex Ab Oy är sedan år 2010 en auktoriserad registrar för .fi domänen, vid finska Kommunikationsverket (Ficora). Vilket innebär att vi kan erbjuda heltäckande tjänster gällande .fi toppdomänen.

Tjänster som vi erbjuder är:

Registrering

Förnyelser

Förändringar

DNS-tjänster

Registreringar för utländska aktörer

 

Registrering av .fi domäner för utländska företag

.fi domänen kan för närvarande endast registreras direkt av finska företag, organisationer och privatpersoner. Det är således inte möjligt för utländska företag, som inte är registrerade i Finland, att direkt äga .fi domäner.

Sebbex Ab Oy erbjuder därför en lokalkontakt tjänst, där vi ombesörjer lokalnärvaro i Finland för våra kunders räkning.

För närvarande förvaltar Sebbex Ab Oy över 70 domäner åt sina utländska kunder.

Kontakta oss, kring frågor och beställning av .fi domäns registreringar.