14.08.2015

Bästa kund,

Sebbex Ab Oy har bytt bank till Ålandsbanken, vilket föranleder att våra bank uppgifter förändras. Detta innefattar dels IBAN-kontonumret såväl som SWIFT/BIC koden.

Om du använder dig av internetbank där mottagarens kontonummer sparas för framtida betalningar, kom då ihåg att uppdatera vårt kontonummer där.

 

Våra nya bankuppgifter är:

IBAN
FI14 6601 0010 2702 62

BIC
AABAFI22

Bank
Ålandsbanken Abp (Vasa-kontoret)

 

Vårt gamla konto i Danske Bank kommer att fungera till utgången av oktober månad, varefter det avslutas. Det här innebär att betalningar som dirigeras dit registreras fram till och med 31.10.2015. Därefter kommer betalningar gjorda till Danske Bank att returneras till betalaren (studsa tillbaka) med några dygns fördröjning.

 

Tack för din förståelse!