Sebbex Ab Oy grundades år 2010 då det tidigare företaget Sebbex blev ett aktiebolag, Sebbex Ab Oy:s rötter går således tillbaka till år 2006.

Vi har som mission att erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa tjänster till främst företags- och organisationskunder, men även i viss mån till konsumenter.

Vi är verksamma i Österbotten, Finland där vi har vår hemmamarknad. Vi erbjuder också våra tjänster till utländska kunder – främst i övriga Norden.

Företaget erbjuder i huvudsak olika former av IT-tjänster till andra företag, även om tjänsteutbudet senare har breddats till att omfatta också arkivtjänster.