8.9.2014

Vi stöder sedan 1.9.2014 CloudFlare tjänsten på våra servrar.

CloudFlare erbjuder en form av Content Delivery Network (CDN) tjänst till sina kunder, vilket i praktiken leder till att ens webbsida laddar snabbare och är säkrare. CDN tjänsten betyder det att ens domän pekas mot CloudFlare, som sedan hämtar innehållet från våra servrar och distribuerar det sedan till era besökare.

CDN-tjänsten kan användas av både webbsidor som är statistiska och dynamiska. Närmaste servrarna har CloudFlare i Stockholm och Frankfurt, ur ett finskt perspektiv sett.

Vill du bekanta dig med CloudFlare, kan du göra det här cloudflare.com