Från och med den 1.1.2016 förändras priserna för en del av våra tjänster. Främst är det webbhotell- och domäntjänsterna som ökar i pris för att bättre överensstämma med den nya kostnadsbilden.
Senast priserna ändrades var år 2012.

Den uppdaterade prislistan finner du här – prislista 2016.